+32 (0)478 228814 patsy@vanbaarle.be

Training

Er wordt te weinig getraind. En als je dan al traint pak je het te vaak verkeerd aan, waardoor het trainen niet resulteert in beter spel. Dat  is frustrerend ! Méér nog het leidt tot nog minder trainen. Daarom leer ik je goed trainen en zul jij snel het belang ervan inzien !

Basis concept van een goede training:

1. Opwarming

Opwarmingsoefeningen hebben zowel als doel het lichaam voor te bereiden op de swingbeweging, als het in paraatheid brengen van de geest. De opwarming moet bijgevolg aan de later gevraagde taak aangepast zijn. D.w.z. ofwel volledig opwarmen in functie van een specifiek type training, ofwel in functie om zich voor te bereiden op de wedstrijd.

Download hier de warm-up in pdf formaat

Tot slot ‘ Warm Down ‘ en drink eerst een glas water voor je eerste bier(tje).

 

2. De Basis inoefenen

Een fundering is nooit ‘PERFECT’.  Verlies dus nooit je BASIS uit het oog.  Zie het als een continu groeiproces zodat het een goede gewoonte wordt en steeds spontaner uitgevoerd wordt. Je weet pas na jaren of de fundering goed en blijvend is.

Oefen je basis bewust in. Ontleed wat je doet en geef duidelijke instructies door aan je spieren. Gebruik hulpmiddelen en attributen tijdens het inoefenen om spierbewust te worden! Visualisatie kan hierbij tevens een sterk hulpmiddel zijn. Maar analyseer nooit slag na slag of dag na dag !

Veel oefenen is één ding, “goed” oefenen is een ander. Ik wil hiermee duidelijk maken dat 1000 ballen alleen maar slaan, niet echt tot een “verbetering” zal leiden!

‘Dry Drills‘  Onderbreek en wissel uw oefensessies af, door geregeld “droge bewegings oefeningen in te bouwen”. Dit verbetert niet alleen uw bewegingsgewaarwording , maar resulteert ook in een beter concentratie vermogen, omdat je de sessies van ballen slaan onderbreekt.  Werk aan specifieke basis peilers zoals het vergroten van

  • Mobiliteit !
  • Stabiliteit !
  • Connectie gevoel !

 

3. Test jezelf

Sluit uw trainingssessie af met een reëler beeld van wat je hebt geoefend. Dwz. “ 1 bal , 1 doel ”. Breng het terrein naar je oefenplaatsen. En neem jezelf onder de loep door er een score aan vast te pinnen. Hieronder een paar voorbeelden ;

Op de driving range : 

Sla naar verschillende doelen met verschillende afstanden. Doe dit wel met 1 bal naar 1 doel  en geef een score aan het resultaat.

Op en rond de pitching greens : 

Sla vanuit 9 verschillende posities naar een doel. Telkens slechts 1 bal en markeer je score binnen 1m, 1,5m en 2m.

Op de putting green : 

Doe verschillende oefeningen met score uitslagen. Ook hier slechts met 1 bal vanuit 1 ligging