+32 (0)478 228814 patsy@vanbaarle.be

VVG-Topsport Coördinator (2010-2012)

In augustus 2010 was ik in vast dienstverband werkzaam bij de VVG als topsport coördinator. Na overleg met het bestuur van gc Beveren kreeg ik groen licht en ben vol voor deze halftijdse betrekking  gegaan. V. oor was  dit een nieuwe uitdaging en een opsteker voor mijn ambitie. Samen met de VVG ervoor zorgen dat wij in 2016 op de Olympische Spelen te Brazilië vertegenwoordigd zijn (met kanshebbers) . Mijn functie als headpro op gc Beveren bleef en Jan Cleenewerck zou er meer uren aanwezig zijn en naast mij les geven.

Op de site van de VVG stond hierover het hierna volgende gepubliceerd ; Patsy van Baarle Topsport Coördinator VVG  16 augustus 2010 . Sinds 1 augustus breidde de VVG uit met een halftijdse bediende. Dankzij de erkenning als topsportfederatie heeft de VVG de mogelijkheid gehad om een Topsport Coördinator aan te werven als halftijdse bediende. Deze functie moest ingevuld worden door een golfpro met Trainer A diploma. Na beraad is de keuze gevallen op Patsy van Baarle, die al enkele jaren acvtief is als VVG Coach. Sinds 1 augustus is zij verantwoordelijk voor de administratieve coördinatie van de topsportwerking, gaande van de VVG Topsportschool tot het nieuwe VVG 18+ programma. 

Taken Patsy van Baarle, VVG Topsport Coördinator (vanaf 01/08/2010):

1. Topsportschool

  • Wekelijkse opvolging van de leerlingen Topsporters
  • Opvolging digitaal trainigsagenda leerlingen Topsporters
  • Als contactpersoon tussen de diverse trainers van de topsportschool op regelmatige basis overlegmomenten organiseren
  • Contactpersoon tussen de persoonlijke pro’s van de leerlingen Topsporters

2. Topsportwerking

  • Opvolging 18+ programma: vastleggen trainingsmomenten, opvolging trainingsschema’s en digitaal trainingsagenda geselecteerde spelers
  • Lid van de Topsportcommissie
  • In nauwe overleg met de Sporttechnisch Coördinator opmaak van vierjaarlijks beleidsplan en jaarlijks actieplan topsport + jaarlijkse rapportering Bloso

 

Medio augustus 2012, besliste ik me terug te trekken van deze functie teneinde meer tijd te kunnen vrijmaken voor enerzijds de coaching van mijn eigen pupillen en anderzijds mijn gezin.

Het waren 2 zeer leerrijke jaren, die mij heel veel inzicht hebben bijgebracht,  in op en rond de golf,  startende vanuit het standpunt talentendetectie tot En met de ontwikkeling van Topgolf. Mijn oprechte dank gaat hiervoor naar de VVG voor het geven van deze unieke ervaring.